Nová zelená úsporám

  • Vyřídíme dotaci pro rodinné domy od instalovaného výkonu 2 kWp do 10 kWp.
  •  Akumulace až do výkonu 20 kWh.
  • Zdarma vyřídíme celou dotaci.
  • Možnost kombinovat s dalšími dotacemi a získání vyšší dotace.

národní plán obnovy

  • Dotace dle bodu 2.3. Přechod na čistší zdroje energie.
  • Příprava podkladů potřebných k vyřízení žádosti.

Modernizační fond

Česká republika zahajuje jako jedna z prvních v EU čerpání peněz z Modernizačního fondu. Investice ve výši min. 150 miliard korun půjdou v následujících deseti letech na zelené projekty, které výrazně sníží závislost Česka na spalování uhlí a urychlí přechod k čistým zdrojům energie. Cílem investic je přispět ke snížení škodlivých emisí do ovzduší.