Dotace na
FV elektrárnu

Našim zákazníkům nabízíme komplexní služby a mezi ně patří i kompletní vyřízení dotačního titulu dle záměru projektu.

dotace

Zjistěte více o jednotlivých dotacích

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM STANDARD 2024

Kdy můžete žádat o dotaci na fotovoltaiku pro váš dům?

Příjem žádostí o dotace podle nových podmínek platí od 15.2.2024.  

Dotaci můžete získat na instalaci fotovoltaiky na rodinný dům nebo na rekreační objekt, který užíváte k trvalému bydlení.

Žádat můžete v případě, že máte právo nakládat s vaší nemovitostí v plném rozsahu a toto právo není nikterak omezeno (například věcným břemenem, exekucí atd.).

Dotace vám může pokrýt až 50 % z celkových přímých realizačních výdajů. Nejvýše pak
160 000 Kč na jeden rodinný dům. V kombinaci s nabíjecí stanicí a ohřevem vody až 195 000 Kč.

Při podání žádosti nesmíte mít závazky po lhůtě splatnosti u finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, Fondu životního prostředí nebo jiného orgánu veřejné správy.

Zakázáno je souběžné financování z dalších veřejných zdrojů (ze státního rozpočtu, fondů EU) nebo z jiného programu Nová zelená úsporám.

Více informací naleznete na: www.novazelenausporam.cz

Dotace pro firmy

Na pořízení fotovoltaiky pro firmu navíc můžete získat i dotace, čímž výrazně snížíte návratnost celé investice. O dotace můžete žádat v rámci programů RES+ a OP TAK, a získat můžete 30 - 75 % uznatelných nákladů.
Dotace RES+
Modernizační fond financuje projekty v rámci programu RES+ (11 mld Kč alokace). Firma může žádat ve dvou výzvách:Fotovoltaické elektrárny do 1MWp (alokace 1,5 mld Kč, žádosti do 15. 3. 2024).

Podpora: 35% způsobilých výdajů u FVE, 50% u akumulací a elektrolyzérů.

Podmínky: udržitelnost projektu 5 let, realizace do 3 let, nepostavit FVE na zemědělském půdním fondu.Fotovoltaické elektrárny nad 1MWp (alokace 5,5 mld Kč, žádosti do 31.10. 2022). Podpora: 35% způsobilých výdajů u FVE, 50% u akumulací a elektrolyzérů..
Dotace OP TAK
Příjem žádostí je otevřený od 1.9.2022 do 30.11.2024. Čerpat lze 500 tis. - 200 mil. Kč, míra dotace závisí na velikosti podniku a regionu. Dotace je možné využít na energetickou efektivitu, obnovitelné zdroje, energetický management, odpadní energii, dokumentaci a inženýrství.

Podmínky: realizace v ČR, nepostavit na pozemku s bytovým či rodinným domem, nesmíte být v úpadku ani likvidaci, zveřejněné účetní závěrky a zdaňovací období, zapsání skutečných majitelů.

Nové dotace na fotovoltaiku v roce 2024
V roce 2024 jsou očekávané nové výzvy modernizačního fondu, které budou podporovat OZE.

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM VÝHODNĚJI PRO BYTOVÉ DOMY

Dotace na fotovoltaiku se poskytují podle typu fotovoltaiky:

15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu

10 000 Kč za 1 kWp akumulačního systému

10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému

Realizace na území Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje jsou navíc zvýhodněny zvýšenou dotační částkou o 10 %. Finanční prostředky jsou poskytovány předem.

Dotace pro malé obce RES+

Malé obce mohou čerpat až 75% podporu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov a to včetně ukládání energie, investicí do rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní.Alokace výzvy je 1 500 mil. Kč.

Dotace pro větší obce a města RES+

Dotační výzva je určena pro větší obce (nad 3 000 obyvatel), veřejné subjekty a subjekty vlastněné 100% veřejným sektorem na pořízení fotovoltaických panelů na střechy a přístřešky veřejných i komerčních budov a veřejné pozemky. Žadatelé navíc budou moci dotací pokrýt náklady na zařízení, která slouží k ukládání jak elektrické, tak tepelné energie a její řízenou spotřebu.
Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní. Pro výzvu je stanovena celková alokace 2 500 mil. Kč.

Kontaktujte nás

Zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme do 48 hodin

Odesláním tohoto formulář udělujete firmě AXIOM POWER s. r. o. - se zpracováním osobních údajů GDPR.

Check - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Vaše zpráva byla odeslána.

Ozveme se Vám ihned jakmile to bude možné.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Rychlé kontakty

Pokud nás chcete kontaktovat napřímo
využijte tyto odkazy