Specializujeme se na výstavbu fotovoltaických elektráren.


Domácnosti

Instalace pro rodinné domy do 2 měsíců.

Bytové domy

Důsledná kontrola stavu elektrické sítě v domě.
Spolupráce s energetickými společnosti při žádostech.

Firmy

Zhodnocení a navržení co nejefektivnějšího řešení.
 

Víme, že to není jen o instalaci fotovoltaiky

Po instalaci zajišťujeme pro naše zákazníky vzdálený dohled 24/7 a každého půl roku revizi systému. 
Kontrolujeme správnou funkci panelů pomocí termokamer a správnou funkčnost celého systému.