fbpx

Axiom Power.cz

FVE pro firmy

Pro firemní dotace na výstavbu FVE se využívá dotací
Národního plánu obnovy a Modernizačního fondu.

FVE do 50 kW

Výstavba FVE
s výkonem do 50 kW probíhá bez stavebního řízení a bez vyřízení licence na prodej elektrické energie u ERU.

FVE nad 50 kW

Výstavba FVE s výkonem nad 50 kW probíhá se stavebním řízením i vyřízením licence na prodej elektrické energie u ERU.

Jak celý proces probíhá

1.

Kontaktujte nás a my Vám vytvoříme nabídku na míru na základě technického popisu Vaší střechy, spotřeby energie apod. Navrhneme místa uložení technologie, specifikaci kabelových tras a uzemnění celé konstrukce. Po úvodní konzulatci Vám zašleme nabídku spolu s 3D modelem FVE elektrárny a předběžnými výpočty výroby elektrické energie na základě Vaší polohy.

2.

Po schválení návrhu Vaší elektrárny se uzavírá smlouva o dílo, kde budou stanoveny podmínky obou stran, cena, termíny dodání, instalace a záruční podmínky. Vypracujeme projektovou dokumentaci, vyřídíme žádost o rezervaci výkonu u distributora, žádost o dotaci, souhlas o připojení do distribuční sítě. Veškeré administrativní úkony spojené s projektem vyřídíme za Vás.

3.

Po schválení projektu všemi dotčenými orgány následuje instalace elektrárny v předem dohodnutém termínu. Po dokončení instalace následuje revize systému.

4.

Po spuštění elektrárny následují poslední administrativní úkony jako: žádost o udělení licence na Energetický regulační úřad, vyřízení smlouvy s distribuční společností, zaslání dokladů pro vyplacení dotace a předání revizní správy elektrického zařízení. Tyto kroky za Vás samozřejmě zařídíme také.

5.

Jakmile jsou všechny tyto administrativní formality dokončeny, Vaše elektrárna přechází na ostrý provoz s případným prodejem přebytků elektřiny do sítě distributora.