fbpx

Axiom Power.cz

FVE pro bytové domy

Pokud máte zájem o fotovoltaiku pro bytový dům
můžete si vybrat z těchto dvou variant:

Fotovoltaika pro bytový s Jednotným odběrným místem

Tato varianta je z dlouhodobějšího horizontu ekonomicky výhodnější v rámci úspor, ale je administrativně náročnější a dražší. V tomto případě je nutná shoda všech nájemníků / vlastníků bytových jednotek na spojení odběrných míst do jednotného odběrného místa a využívání jednoho dodavatele elektrické energie. V tomto případě platíte za celý bytový dům

pouze za hlavní fakturační elektroměr, což přináší v dlohodobém horizontu značné úspory. Z původních elektroměrů se stanou elektroměry podružné, které budou sloužit k vyúčtování spotřeby pro bytové jednotky. Pokud je to možné, jsou přebytky elektrické energie využívány
k ohřevu teplé užitkové vody a uložení do bateriového úložiště.

Fotovoltaika pro bytový dům s Komunitní energií

Tato varianta je levnější než varianta
s jednotným odběrným místem a každý vlastník/nájemník může nadále využívat svého dodavatele elektrické energie, tudíž se snáze dosáhne shody. Celý proces je také administrativně méně náročný a výrazně rychlejší. Ve variantě Komunitní energie bude zřízené hlavní odběrné místo, přes které se připojí fotovoltaická elektrárna do bytových jednotek dle

alokačního klíče. Všechny fakturační elektroměry v budově budou vyměněny za průběhové elektroměry a ty umožní ponechat si svého dodavatele elektřiny a zároveň využívat elektřiny vyrobené
z fotovoltaické elektrárny. Přebytky jsou ukládány do bateriového úložiště nebo slouží k ohřevu vody. Nevyužitá energie je prodávána do distribuční sítě. Tím docílíme rychlejší návratnosti projektu.

Pro obě tyto varianty je možné zažádat o dotaci z programu
Nová Zelená Úsporám, kde je možné získat zpět až 50 % nákladů z projektu.

Jak celý proces probíhá

1.

Kontaktujte nás a my Vám vytvoříme nabídku na míru na základě technického popisu Vaší střechy, spotřeby energie apod. Navrhneme místa uložení technologie, specifikaci kabelových tras a uzemnění celé konstrukce. Po úvodní konzulatci Vám zašleme nabídku spolu s 3D modelem FVE elektrárny a předběžnými výpočty výroby elektrické energie na základě Vaší polohy.

2.

Po schválení návrhu Vaší elektrárny se uzavírá smlouva o dílo, kde budou stanoveny podmínky obou stran, cena, termíny dodání, instalace a záruční podmínky. Vypracujeme projektovou dokumentaci, vyřídíme žádost o rezervaci výkonu u distributora, žádost o dotaci NZÚ, souhlas o připojení do distribuční sítě. Veškeré administrativní úkony spojené s projektem vyřídíme za Vás.

3.

Po schválení projektu všemi dotčenými orgány následuje instalace elektrárny v předem dohodnutém termínu. Po dokončení instalace následuje revize systému. Zároveň Vás zaškolíme jak můžete systém spravovat a monitorovat přes aplikaci v mobilním telefonu.

4.

Po spuštění elektrárny následují poslední administrativní úkony jako: vyřízení smlouvy s distribuční společností, zaslání dokladů pro vyplacení dotace a předání revizní správy elektrického zařízení. Tyto kroky za Vás samozřejmě zařídíme také.

5.

Jakmile jsou všechny tyto administrativní formality dokončeny, Vaše elektrárna přechází na ostrý provoz s případným prodejem přebytků elektřiny do sítě distributora.